Nasze biuro świadczy usługi doradztwa gospodarczego na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa. Oferujemy kompletny serwis i wsparcie przy zakładaniu jednoosobowej działalno ści gospodarczej i spółek cywilnych osób fizycznych- Relocation

- Doradztwo gospodarcze

- Wsparcie we wszelkich aktywno ściach biznesowych dla firm polskich w Niemczech

- Uruchamianie działalno ści oraz tworzenie spółek w Niemczech

- Organizacja udziału w targach i imprezach branżowych

- Po średniczenie w kontakach z urzędami niemieckimi (zezwolenia, certyfikaty, korespondencja)

- Udzielanie informacji na temat rynku niemieckiego