Abonament base

- udostępnianie indywidualnego adresu e-mail, np. imię.nazwisko@f2service.de
- przyjmowanie korespondencji w języku niemieckim/polskim, englisch/ deutsch skierowanej do klienta
- ewidencja korespondencji przychodzącej oraz przekazywanie informacji klientowi
- archiwizowanie korespondencji i dokumentów klienta
Abonament base +
Usługi Abonamentu Base, rozszerzone o następujące punkty:

- prowadzenie tzw. "taniego sekretariatu" dla małych, początkujących przedsiębiorców oraz przedstawicieli firm zagranicznych w języku polskim i niemieckim
- przygotowanie wizytówek i indywidualnego papieru firmowego
- wysyłanie faktur i ofert na indywidualnym papierze firmowym
- sporządzanie oraz wysyłanie korespondencji indywidualnej i elektronicznej na pro?bę klienta


- ewidencja korespondencji wychodzącej;
- udostępnianie kopiarki, skanera oraz stałego łącza internetowego podczas wizyt w naszym lokalu.


Doradztwo i wsparcie
Ordner